Трансфер технологій
(Трансфер технологій)

У дистанційному курсі розкрито сутність трансферу технологій і в логічній послідовності розглянуті питання механізму комерціалізації інноваційних технологій і розробок, використання їх у бізнесі в якості нематеріальних активів, впровадження у виробництво та продаж найбільш перспективних розробок шляхом співробітництва з вітчизняними і закордонними бізнес структурами.
Автор курсу СОВЕРШЕННА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, кандидат технічних наук.