Макроекономіка
(Макроекономіка)

 Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово

Вивчення макроекономіки необхідне для професійного розуміння змісту макроекономічних показників, чинників формування макроекономічної рівноваги та її порушення, виникнення кон’юнктурних коливань в економіці та методів стимулювання економічного зростання, механізмів реалізації фіскальної та монетарної політики держави, причин, наслідків і шляхів подолання інфляції, основних факторів виникнення безробіття та напрямів стимулювання зайнятості, варіантів здійснення макроекономічної політики у відкритій економіці. Головною метою навчальної дисципліни “Макроекономіка” є набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань і розуміння механізму функціонування національної економіки на основі обґрунтованих світовою та українською наукою макроекономічних теорій, моделей і концепцій.

Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово