Категории курсов

Центр дистанційного навчання 

Конференції КНТЕУ 
 Студентська наукова конференція "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ У ХХІ СТОЛІТТІ"Курс доступен гостюКраткое описание
 Інтернет конференція «Інформаційні технології у моделюванні економічних процесів» (8 жовтня 2014 року)Курс доступен гостюКраткое описание

Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів 
 Разработка электронных учебных курсов в PowerPoint с помощью iSpring Suite
 Hot Potatoes - програма для створення тестів і інтерактивних завданьКурс доступен гостю
 Програмне забезпечення для створення дистанційних курсів
 Разработка дистанционного курса в среде Macromedia Dreamweaver
 Створення дистанційних курсів за допомогою Articulate Storyline
 Создание дистанционных курсов с помощью Adobe Captivate
 Створення тестових питань до MoodleКурс доступен гостю
 Методика створення дистанційного курсу в Moodle [з використанням прикладів]Курс доступен гостю

В допомогу студентові. Загальноосвітні курси. 
 МатематикаКурс доступен гостю
 Українська моваКурс доступен гостю
 Електронний підручник " Біологія"Курс доступен гостю
 Елементарний підручник фізикиКурс доступен гостю
 Теоретичні основи хіміїКурс доступен гостю
 LingQers have learnedКурс доступен гостю
 Read UkrainianКурс доступен гостю
 Кращі освітні ресурсиКурс доступен гостю

Загальні курси з комп'ютерних технологій 
 Графический редактор Photoshop
 Векторная графика - Adobe Illustrator
 Графический редактор векторной графики CorelDRAW 10
 Программирование в среде Visual Basic 6.0
 Інтерактивний курс по Adobe Flash CS3
 Создание графики и анимации на Macromedia Flash 8
 Система бази даних MySQLКурс доступен гостю
Науково-дослідний фінансовий інститут (НДФІ) 
 Державні та місцеві фінансиКраткое описание
Центр підготовки до ЗНО 
 Українська мова. ЗНО
 Математика. ЗНО
 Історія України. ЗНО
 Англійська мова. ЗНО
Центр педогогічних та психологічних досліджень ( ЦППД ) 
 Тест "Три компетентності"Курс доступен гостюКраткое описание
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ КНТЕУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР 
 Психологія (бакалавр)
 Міжнародне право (бакалавр)
 Міжнародний маркетинг (бакалавр)
 Міжнародна торгівля (бакалавр)
 Міжнародний бізнес (бакалавр)
 Публічне управління та адміністрування (бакалавр)
 Туризм (бакалавр)
 Готельно-ресторанна справа (бакалавр)
 Ресторанні технології (бакалавр)
 Комп’ютерні науки (бакалавр)
 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)
 Цивільне право і процес (бакалавр)
 Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності (бакалавр)
 Фінансове право (бакалавр)
 Комерційне право (бакалавр)
 Управління безпечністю та якістю товарів (бакалавр)
 Митна справа (бакалавр)
 Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі (бакалавр)
 Товарознавство і комерційна логістика (бакалавр)
 Оптова і роздрібна торгівля (бакалавр)
 Рекламний бізнес (бакалавр)
 Маркетинг (бакалавр)
 Управління в сфері економічної конкуренції (бакалавр)
 Туристичний менеджмент (бакалавр)
 Готельний і ресторанний менеджмент (бакалавр)
 Менеджмент персоналу (бакалавр)
 Торговельний менеджмент (бакалавр)
 Менеджмент організацій (бакалавр)
 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (бакалавр)
 Управління державними фінансовими ресурсами (бакалавр)
 Податкова справа (бакалавр)
 Страхування (бакалавр)
 Фінансове посередництво (бакалавр)
 Банківська справа (бакалавр)
 Державні фінанси (бакалавр)
 Фінансовий контроль і аудит (бакалавр)
 Облік і оподаткування (бакалавр)
 Реклама і зв’язки з громадськістю (бакалавр)
 Фінанси підприємства (бакалавр)
 Економіка підприємства (бакалавр)
 Міжнародна економіка (бакалавр)
 Економічна кібернетика (бакалавр)
 Германські мови та літератури (переклад включно) (бакалавр)
Факультет міжнародної торгівлі та права ( ФМТП ) 

Кафедра міжнародних економічних відносин 
 Ціноутворення на світових товарних ринках
 Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності
 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 Регулювання міжнародної торгівлі
 Планування розвитку територій
 Наукові семінари (Економічна безпека) Для аспірантів
 Наукові семінари (Транснаціональні корпорації) Для аспірантів
 Міжнародні стратегії економічного розвитку
 Міжнародні маркетингові комунікації
 Міжнародні економічні відносини
 Міжнародний менеджмент
 Міжнародний екологічний менеджмент
 Міжнародний бізнес
 Міжнародна торгівля
 Міжнародна інформація
 Міжнародна економічна діяльність України
 Міжнародна безпека
 Маркетингові дослідження на міжнародих ринках
 Країнознавство
 Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності
 Зовнішньоекономічні зв'язки України
 Європейська інтеграція
 Екологія
 Дипломатична та консульська служба
 Світовий ринок товарів та послугКраткое описание
 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльностіКраткое описание
 Фінанси зарубіжних корпорацій
 Просторова економіка
 Зовнішня політика України
 Методологія та організація наукових досліджень
 Менеджмент ЗЕД
 Міжнародні відносини та світова політика
 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 Торговельні переговори і комерційна дипломатія
 Міжнародні організації
 Транснаціональні корпорації
 Міжнародний маркетинг
 Mенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 Міжнародна економіка
 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльностіКраткое описание
 Міжнародні перевезенняКраткое описание
 Розміщення продуктивних силКраткое описание
 Організація зовнішньоторговельних операцій

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права 
 Цивільне процесуальне право
 Цивільне право
 Транснаціональне торгове право ( Lex mercatoria)
 Складання процесуальних документів
 Сімейне право
 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 Правові засади захисту конкуренції
 Правове регулювання захисту прав споживачів
 Правове регулювання альтернативних методів вирішення юридичних спорів
 Правове забезпечення реклами та зв’язків з громадськістю
 Правова допомога в цивільному процесі
 Право Європейського Союзу
 Порівняльне цивільне право і процес
 Підприємницьке право
 Основи римського цивільного права
 Нотаріальний процес
 Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності
 Міжнародний комерційний арбітраж
 Міжнародне торгове право
 Міжнародне приватне право
 Міжнародне економічне право
 Методика і тактика адвокатської діяльності
 Медіація
 Корпоративне право
 Консумерське право
 Конкурентне право
 Комерційне право
 Інвестиційне право
 Захист від недобросовісної конкуренції
 Захист прав в Європейському суді з прав людини
 Житлове право
 Договірне право
 Господарське процесуальне право
 Господарське правоКраткое описание
 Адвокатура і нотаріат
 Виконавче провадження

Кафедра загальноправових дисциплін 
 Юридичні механізми захисту прав людини
 Юридична компаративістика
 Юридична деонтологія
 Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності
 Тлумачення правових актів
 Судові та правоохоронні органи України
 Правове забезпечення інформаційної безпеки
 Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки
 Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності
 Організація безпеки підприємницької діяльності
 Методологія і організація наукових досліджень (ФМТП)
 Кримінологія
 Кримінальне процесуальне право
 Кримінальне право
 Криміналістика
 Конституційне право
 Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві
 Історія держави і права України
 Історія держави і права зарубіжних країн
 Історія вчень про державу і право
 Земельне право
 Екологічне право
 Державне право зарубіжних країн
 Безпека кадрової роботи
 Безпека бізнесу
 Аграрне право
 Правознавство

Кафедра сучасних європейських мов 
 Українська мова як іноземна
 Українська мова (за професійним спрямуванням)
 Українська література та фольклор
 Сучасна українська мова професійного спрямування
 Сучасна українська література
 Практична стилістика
 Історія зарубіжної літератури
 Зарубіжна література
 Ділова іноземна мова
 Вступ до мовознавства
 Англійська мова спеціальності
 Іноземна мова за професійним спрямуванням

Кафедра міжнародного публічного права 
 Міжнародне транспортне право (магістр)
 Універсальна та регіональна система захисту прав людини
 Теорія та практика міжнародного публічного права для аспірантів
 Судові системи і порівняльне судове право
 Право розв’язання міжнародних спорів
 Право міжнародної відповідальності
 Право міжнародної безпеки
 Право міжнародних організацій
 Право міжнародних договорів
 Право зовнішніх зносин
 Порівняльне правознавство
 Порівняльне конституційне право
 Міжнародний механізм захисту прав людини
 Міжнародний арбітраж
 Міжнародне фінансове право
 Міжнародне транспортне право (бакалавр)
 Міжнародне публічне право
 Міжнародне право охорони здоров’я
 Міжнародне право навколишнього середовища
 Міжнародне право
 Міжнародне податкове право
 Міжнародне повітряне право
 Міжнародне морське право
 Міжнародне митне право
 Міжнародне кримінальне право
 Міжнародне інформаційне право
 Міжнародне інвестиційне право
 Міжнародне енергетичне право
 Міжнародне гуманітарне право
 Міжнародне авторське право
 Методологія і організація наукових досліджень
 Історія міжнародного права
 Європейське право
 Дипломатичне та консульське право

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права 
 Фінансове право
 Трудове право
 Теорія держави і права
 Страхове право
 Правові основи публічного адміністрування
 Правові засади соціального страхування
 Правові засади вирішення трудових спорів
 Правові засади вирішення податкових спорів
 Правове регулювання фінансового контролю
 Правове регулювання ринку фінансових послуг
 Правове регулювання туристичної діяльності
 Право соціального забезпечення
 Податкове право
 Організація боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями
 Наукові семінари (Фінансове право) для аспірантів
 Муніципальне право
 Митне право
 Інформаційне право
 Інтелектуальна власність
 Бюджетне право
 Банківське право
 Адміністративне судочинство
 Адміністративне право і процес
 Адміністративне право
 Адміністративні договори та послуги
 Адміністративна відповідальність
Факультет економіки, менеджменту та психології ( ФЕМП ) 

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики 
 Інформаційна політика держави
 Управління публічними закупівлями
 Теорія міжнародних відносин
 Теорія галузевих ринків
 Стратегія публічного управління
 Стратегічне планування
 Регулювання природних монополій
 Регіональна політика держави
 Публічні послуги
 Публічні закупівлі
 Публічне управління
 Публічне адміністрування
 Природні монополії
 Національна безпека України для аспірантів
 Міжнародна конкуренція
 Мікроекономічний аналіз
 Методологія і організація наукових досліджень.
 Макроекономічний та мікроекономічний аналіз
 Макроекономічний аналіз
 Конкурентоспроможність національної економіки
 Конкурентна політика на ринку фінансових послуг
 Конкурентна політика держави
 Інституціональна економіка
 Захист конкуренції у сфері публічних закупівель
 Електронне урядування
 Економічна теорія
 Економічна політика держави
 Економіка державного сектору
 Державне управління для аспірантів
 Державний контроль у сфері економічної конкуренції
 Державний контроль за монопольним ціноутворенням
 Державне управління та місцеве самоврядування
 Державне регулювання фінансового ринку
 Державне регулювання економіки
 Державне антимонопольне регулювання
 Державна служба
 Державна допомога
 Антимонопольне регулювання фінансового ринку
 Антимонопольне регулювання галузевих ринків
 Антимонопольне регулювання в регіоні
 Аналіз і контроль концентрації суб'єктів господарювання
 Аналіз державної політики
 Основи економічної теорії (Ожелевська Т.С. )Краткое описание
 Мікроекономіка
 Історія економіки та економічної думки
 Політична економіяКурс доступен гостюДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
 Основи економічної теорії (Лебедева Л.В.)
 Державне та регіональне управлінняКраткое описание

Кафедра економіки та фінансів підприємства 
 Бізнес-технології
 Франчайзинговий бізнес
 Кваліфікаційний екзамен для здобуття освітнього ступеня. Каф.економіки та фінансів підприємства
 Виробнича практика
 Ціноутворення
 Економіка підприємства (I частина - спеціалізація "Економіка підприємства")
 Фінансовий менеджмент
 Фінансова стратегія підприємства
 Фінансова безпека підприємства
 Управління фінансами підприємства
 Управління фінансами підприємств та об’єднань
 Економіка підприємства (II частина - спеціалізація "Економіка підприємства")
 Управління ризиками підприємства
 Управління конкурентоспроможністю підприємства
 Управління вартістю підприємства
 Проектний аналіз
 Проектне фінансування
 Планування діяльності підприємства
 Оцінка майна підприємства
 Лізинговий бізнес
 Конкурентоспроможність підприємства
 Інвестиційний менеджмент
 Економіка біржової торгівлі
 Економіка торгівлі
 Економіка та фінанси підприємства
 Економіка підприємства торгівлі
 Економіка підприємства (маркетинг)
 Економіка логістики
 Економічна діагностика підприємства
 Економічна безпека підприємства
 Економіка підприємства (міжнародний бізнес)
 Дослідження та регулювання споживчого ринку
 Бізнес-інжинірингКраткое описание
 Банкрутство та санація підприємства
 Антикризове управління підприємством
 Економіка праці та соціально-трудові відносини (спеціальність: "Управління у сфері економічної конкуренції" "Менеджмент персоналу")
 Контролiнг
 Загальний ресурс для тестування з дисциплін кафедри економіки та фінансів підприємства
 Автоматизація економічних розрахунків
 Бізнес-планування
 Фінанси підприємства
 Ринок цінних паперів
 Економіка і фінанси підприємства
 Економіка і організація біржової торгівлі

Кафедра менеджменту 
 Human resource management
 Corporate governance
 Управління розвитком персоналу
 Управління кар’єрою
 Управління кадровою службою
 Управління інноваціями
 Управління змінами
 Торговельний менеджмент
 Соціальний менеджмент
 Соціальна відповідальність
 Ризик-менеджмент
 Рекрутмент
 Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 Менеджмент підприємства
 Методологія і організація наукових досліджень
 Кроскультурний менеджмент
 Креативний менеджмент
 Корпоративне управління
 Категорійний менеджмент
 Інноваційний розвиток підприємства
 Групова динаміка та комунікації
 Управління проектами
 Управління персоналом
 Стратегічне управління підприємством
 Консалтинг
 Публічне управління
 Адміністративний менеджмент
 Інноваційна політика
 Кадровий аудит
 Теорія організації (БІЛЯВСЬКА (ГАЙДАЙ) ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА)
 Комерціалізація інтелектуальної власності
 Теорія організації (СОВЕРШЕННА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА)
 Організаційна поведінка
 Операційний менеджментКраткое описание
 Управление персоналом [ЖУКОВСЬКА В. М., МИКОЛАЙЧУК І. П.]Краткое описание
 МенеджментКраткое описание
 Трансфер технологійКраткое описание
 Стратегія підприємства
 Стратегічне управлінняКраткое описание
 СамоменеджментКраткое описание
 Основи менеджменту

Кафедра психології 
 Теорія і практика психологічної підготовки
 Соціологія громадської думки
 Соціологія
 Психологія сімейних розстановок
 Психологія торгівлі
 Психологія самовизначення особистості
 Психологія адаптації
 Психологія мотивації
 Психогенетика
 Психологія праці в екстремальних умовах
 Психологія особистісного зростання
 Психологічна діагностика особистості
 Психологія стресостійкості особистості
 Психологія життєвих криз особистості
 Психологічна служба
 Психологія сім’ї
 Психіатрія та патопсихологія
 Психологія спорту
 Психологія безпеки
 Психологія бізнесу
 Психофізіологія та професійний відбір
 Психологія іміджу
 Психологія
 Психокорекція та реабілітаційна психологія
 Психологія праці
 Психологічне консультування
 Психологія вищої освіти
 Психологія спілкування
 Психічне здоров’я з циклом клінічної психології
 Психологія ділового спілкування
 Психоаналіз
 Пренатальна психологія
 Політична психологія
 Педагогічна та вікова психологія
 Організаційна психологія
 Основи психологічної підготовки
 Основи сексології
 Міжособистісні комунікації
 Методологія і організація наукових досліджень
 Математичні методи в психології
 Конфліктологія та теорія переговорів
 Клінічна психологія
 Етнопсихологія
 Економічна психологія
 Диференційна психологія
 Вступ до психоаналізу
 Антикризова психологія
 Антропологія
 Анатомія і фізіологія центральної нервової системи
 Психологія кар'єри
 Психодиагностика
 Проективні методи дослідження особистості
 Загальна психологія
 Психологія ефективного менеджера
 Психологія управління персоналом в організації
 Соціальна психологія
 Психологічне забезпечення професійної діяльності в ТЕС
 Паблік рилейшен
 Соціологія масової комунікації
 Основи наукових досліджень
 Психологія управління
 Експериментальна психологія
 Психологія реклами
 Методичні та теоретичні проблеми психології
 Практична психологія (Для усіх факультетів)
 Психологія праці та інженерна психологія
 Конфліктологія
 Юридична психологія
 Психологія лідерства
 Основи психоаналізу
 Етнопсихологія в підприємницькій діяльності
 Основи психіатрії та патопсихології
Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем ( ФОАІС ) 

Кафедра обліку та оподаткування 
 Бухгалтерський облік (спеціальність 073 "Менеджмент ЗЕД")
  Фінансова звітність підприємства
 Фінансовий облік
 Управлінська звітність
 Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів
 Оцінювання та облік нематеріальних активів
 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 2
 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 1
 Організація бухгалтерського обліку
 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту
 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 Облікове забезпечення податкового планування
 Облік на підприємствах малого бізнесу
 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 Облік зовнішньоекономічної діяльності
 Наукові семінари (Теорії та системи бухгалтерського обліку)
 Наукові семінари (Методологія та організація інтегрованих систем обліку та оподаткування)
 Методологія і організація наукових досліджень
 Консолідація фінансової звітності
 Інформаційні технології управлінської звітності
 Інформаційні системи та технології в оціночній діяльності
 Інформаційні системи і технології в обліку
 Звітність та оподаткування неприбуткових організацій
 Звітність в зовнішньоекономічній діяльності
 Облік і оподаткування підприємства
 Звітність підприємств
 Матеріали для ОС БакалаврКраткое описание
 Облік і звітність в оподаткуванні
 Парус
 Управлінський облікКраткое описание
 Бухгалтерський облік в торгівлі
 Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах
 Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
 Бухгалтерський облік у страхових організаціях
 Бухгалтерський облік (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»)
 Бухгалтерський облік (спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»)
 Бухгалтерський облік (спеціальності «Туризм», «Менеджмент»)
 Бухгалтерський облік (спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)
 Бухгалтерський облік (спеціальність 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" та "Фінанси підприємства")
 Бухгалтерський облік (спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування")
 Бухгалтерський облік (спеціальність 071 "Облік і оподаткування")

Кафедра фінансового аналізу та аудиту 
 Форензік
 Фінансовий моніторинг
 Фінансовий корпоративний контроль
 Фінансовий аналіз діяльності підприємства
 Фінансовий аналіз
 Теорія контролю фінансово-господарської діяльності
 Судова економічна експертиза
 Стратегічний аналіз
 Організація і методика аудиту
 Організація державного фінансового контролю
 Наукові семінари «Методологія, організація та оцінка ефективності контролю господарської діяльності»
 Наукові семінари «Методологія, організація аналізу господарської діяльності»
 Наукові семінари «Аналіз конкурентної та інвестиційної привабливості»
 Моніторинг фінансово-господарської діяльності
 Методологія і організація наукових досліджень
 Контроль державних закупівель
 Інформаційні системи і технології в аудиті
 Економічний аналіз
 Державний фінансовий контроль організацій та установ
 Державне управління та регулювання економіки
 Державний аудит
 Внутрішньогосподарський контроль
 Внутрішній аудит
 Аудиторські послуги
 Аудиторський консалтинг
 Аудит інвестиційних проектів
 Аудит проектів
 Аудит оподаткування
 Аудит державних фінансів
 Аудит в зарубіжних країнах
 Аудит
 Аналіз господарської діяльності
 Організація контролю господарської діяльності
 Інформаційні системи і технології фінансового контролю
 Контроль публічних закупівельКурс доступен гостю

Кафедра економічної кібернетики та системного аналізу 
 Стохастичні моделі в економіці
 Математичні моделі в маркетингу та менеджменті
 Теорія і практика наукових досліджень
 Прикладний системний аналіз
 Технологія розробки мобільних додатків
 Технології аналізу даних
 Теорія прийняття рішень
 Системи прийняття рішень
 Системи бізнес-аналітики
 Системи адміністрування корпоративних мереж
 Ризикологія
 Програмування та алгоритмічні мови
 Прогнозування соціально-економічних процесів
 Офісні комп’ютерні технології ФТМ
 Основи програмування Спеціальність «Облік і оподаткування»
 Об'єктно-орієнтоване програмування Спеціалізація «Економічна кібернетика»
 Моделювання економічних процесів
 Моделі економічної динаміки
 Методологія і організація наукових досліджень
 Методи оптимізації та дослідження операцій
 Математичні методи і моделі ринкової економіки
 Корпоративні інформаційні системи
 Інформаційні системи і технології в управлінні
 Інформаційні системи і технології в економіці
 Інформаційні системи і технології ФОАІС
 Інформаційні системи і технології ФТМ
 Інформаційна безпека
 Інтернет-технології в бізнесі
 Інтелектуальний аналіз даних
 Інструментальні засоби прикладного програмування Спеціалізація «Економічна кібернетика»
 Захист комп’ютерних систем і мереж
 Електронна комерція
 Економічна кібернетика
 Дослідження операцій
 Web-дизайн і Web-програмування Спеціалізація «Економічна кібернетика»
 Web-дизайн
 Data Mining
 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт
 Інтеграція бізнес-процесів

Економічна інформатика ФОАІС 
 Економічна інформатика ФОАІС
 Табличний процесор Microsoft Excel ФОАІС
 Текстовий процесор MS Word ФОАІС
 Система управління базами даних MS Access ФОАІС

Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем 
 КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН [бакалавр]Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
 Управління проектами інформатизації
 Управління конфігурацією в «1С: Підприємство»
 Технологія створення програмних систем в управлінні
 Стандартизація та метрологія програмного забезпечення
 Системи штучного інтелекту
 Системний аналіз
 Професійна практика програмної інженерії
 Проектування та адміністрування баз даних в економіці
 Проектування складних систем для аспірантів
 Проектний практикум
 Офісні комп’ютерні технології ФЕМП
 Основи штучного інтелекту
 Основи інженерії програмного забезпечення
 Організація комп’ютерних мереж
 Наукові семінари (Системний аналіз об'єктів і процесів комп’ютеризації) для аспірантів
 Наукові семінари (Моделювання предметних галузей інформаційних систем) для аспірантів
 Наукові семінари (Інтернет-технології побудови сервіс-орієнтованих систем) для аспірантів
 Наукові семінари (Бази даних і бази знань в інформаційних технологіях) для аспірантів
 Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 Моделі і структури даних
 Методологія і організація наукових досліджень
 Методи і засоби передачі даних
 Менеджмент проектів програмного забезпечення
 Людино-машинна взаємодія
 Конструювання програмного забезпечення
 Інформаційні технології в наукових дослідженнях для аспірантів
 Інформаційні системи і технології у фінансових установах
 Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством
 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 Інформаційні системи і технології в управлінні інвестиційною діяльністю
 Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
 Інформаційні системи і технології в управлінні
 Інформаційні системи і технології в митній справі
 Інформаційна логістика
 Інформаційна безпека
 Імітаційне моделювання економічних систем
 Імітаційне моделювання
 Ієрархічні системи управління економічними об'єктами
 Емпіричні методи програмної інженерії
 Експертні системи
 Економіка програмного забезпечення
 Економіка і організація інформаційного бізнесу
 Дискретні структури
 Безпека програм та даних
 Архітектура та проектування програмного забезпечення
 Архітектура обчислювальних систем
 Аналіз програмного забезпечення
 Алгоритми та структури даних
 Електронний документообігКраткое описание
 Конструювання програмного забезпечення
 Основи програмної інженерії
 Системний аналіз
 Моделі і структури даних
 Технологія Java
 Об'єктно-орієнтоване програмування
 Технологія розробки та тестування програмного забезпечення
 Бази даних

Операційні системи 
 Операційна система LinuxКурс доступен гостю
 OpenOffice - аналог Microsoft Office
 Операційні системи

Економічна інформатика 
 Економічна інформатика ФЕМП, ФФБС, ФРГТБ
 Система управління базами даних MS Access
 Табличний процесор Microsoft Excel
 Текстовий процесор MS Word
 Економічна інформатика ФМТП

Архітектура комп'ютера 
 Архітектура комп'ютера

WEB-дизайн і WEB-програмування 
 WEB-дизаин i WEB-програмування
 HTML 5Курс доступен гостю

Програмування Інтернет 
 Програмування Інтернет
 Python програмуванняКурс доступен гостю
 PHP програмуванняКурс доступен гостю
 NET FrameworkКурс доступен гостю

Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних 
 Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
 SQL Server 2005 для администраторов

Кафедра філософських та соціальних наук 
 Філософія управління
 Філософія права
 Філософія особистості
 Філософія
 Соціальне лідерство
 Світова культура
 Релігієзнавство
 Політологія
 Політичні комунікації
 Політичні інститути та процеси
 Ораторське мистецтво для аспірантів
 Ораторське мистецтво
 Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці
 Логіка
 Культурна спадщина України
 Комунікативна логіка
 Історія торгівлі
 Іміджологія
 Естетика
 Етика бізнесу
 Дипломатичний протокол та етикет
 Гуманітарна політика держави
 Громадські організації
 Історія УкраїниКраткое описание
 Історія української культуриКраткое описание

Кафедра інформаційних технологій 
 Управління ІТ-проектами. Спеціальність «Комп’ютерні науки»
 Управління динамічними системами
 Управління в інформаційних системах
 Технологія створення розподілених баз даних та знань
 Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 Технології комп’ютерного проектування
 Теорія систем і системний аналіз
 Теорія прийняття рішень
 Теорія інформації та кодування
 Теорія алгоритмів
 Статистичний аналіз економічних процесів
 Ситуаційне моделювання ризиків
 Системи підтримки прийняття рішень
 Проектування інформаційних систем
 Правова інформатика
 Організація баз даних та знань
 Методи та системи штучного інтелекту
 Крос-платформне програмування
 Корпоративні інформаційні розподілені системи
 Комп’ютерні мережі
 Інформаційні технології в реінжинірингу бізнес-процесів
 Інформаційні технології в міжнародних фінансах
 Імітаційне моделювання в міжнародній торгівлі
 Експертні системи в міжнародній торгівлі
 Грід-системи та технології хмарних обчислень
 Алгоритмізація та програмування
 Web-технології
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу ( ФРГТБ ) 

Кафедра технології та організації ресторанного господарства 
 Технологія спеціальних харчових продуктів
 Технологія продукції ресторанного господарства
 Ресторанний креатив
 Ресторанна справа
 Організація роботи сомельє
 Організація ресторанного господарства
 Оздоровче харчування
 Методологія і організація наукових досліджень (ФРГТБ)
 Методи контролю якості ресторанних послуг
 Кондитерське та пекарське мистецтво
 Кейтеринг
 Інноваційні технології продукції ресторанного господарства
 Етнічна кулінарія
 Енологія і еногастрономія
 Гігієна та санітарія
 Барна справа
 Харчові технології
 Організація готельного господарстваКраткое описание

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу 
 Revenue менеджмент
 Ціннісно орієнтоване управління
 Управління якістю послуг в готелях і ресторанах
 Управління проектами в ресторанному бізнесі
 Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі
 Управління корпораціями в ресторанному бізнесі
 Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі
 Управління бізнес-процесами
 Стратегічний маркетинг в ресторанному бізнесі
 Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі
 Поведінка споживачів послуг гостинності
 Організація дозвілля
 Методологія і організація наукових досліджень
 Менеджмент сервісних організацій
 Менеджмент «Ресторанні технології»
 Менеджмент «Готельно-ресторанна справа»
 Менеджмент «Готельний і ресторанний менеджмент»
 Маркетинг «Ресторанні технології»
 Маркетинг «Готельно-ресторанна справа»
 Маркетинг «Готельний і ресторанний менеджмент»
 Комунікативний менеджмент «Готельно-ресторанна справа»
 Комунікативний менеджмент «Готельний і ресторанний менеджмент»
 Інформаційні системи та технології у ресторанному бізнесі
 Інформаційні системи і технології в готельному та ресторанному бізнесі
 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 Івентивний менеджмент
 Економіка ресторанів
 Економіка готелів і ресторанів
 Готельна справаКраткое описание
 Теоретичні основи застосування ІТ у менеджменті туристичного бізнесуКраткое описание

Кафедра туризму та рекреації 
 ЕЛЕКТРОННИЙ ТУРИЗМ
 Географія туризму
 Велнес-туризм
 Методологія і організація наукових досліджень
 Менеджмент «Менеджмент туристичного бізнесу»
 Менеджмент «Менеджмент»
 Менеджмент «Туризм»
 Маркетинг «Менеджмент туристичного бізнесу»
 Маркетинг «Менеджмент»
 Маркетинг «Туризм»
 Економіка туризму
 Курортна справа
 Культурно-пізнавальний туризм «Менеджмент туристичного бізнесу»
 Культурно-пізнавальний туризм «Менеджмент»
 Культурно-пізнавальний туризм «Туризм»
 Комунікативний менеджмент «Менеджмент туристичного бізнесу»
 Комунікативний менеджмент «Менеджмент»
 Комунікативний менеджмент «Туризм»
 Картографія
 Інформаційні системи і технології в туризмі
 Інновації в туризмі
 Івентивний менеджмент
 Організація екскурсійної діяльності
 Організація виставкової діяльності
 Музеєзнавство та музейно-виставкова справа
 Міжнародний туризм
 Основи курортології «Готельно-ресторанна справа»
 Рекреалогія
 Управління якістю в туризмі
 Управління проектами в туризмі
 Управління корпораціями в туризмі
 Туристичні дестинації
 Туристичне краєзнавство
 Стратегічний маркетинг в туризмі
 Спеціалізований туризм
 Безпека туризму
 Організація туризму

Кафедра інженерно-технічних дисциплін 
 Інженерна та комп’ютерна графіка
 Фізичні методи дослідження
 Фізика
 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 Технічні засоби митного контролю
 Теплотехніка
 Торговельне обладнання
 Проектування готелів і курортів
 Процеси і апарати харчових виробництв
 Патентознавство
 Основи автоматизованого проектування
 Інженерне обладнання будівель
 Інженерне та технологічне обладнання
 Електротехніка
 Засоби вимірювання
 Громадське будівництво
 Безпека життєдіяльності
 Occupation health and safety (Охорона праці)
 Дизайн Краткое описание
 Системи автоматизованого проектування
 Охорона праці
 Інженерна графіка (AutoCad)
 Прикладна механіка
 Проектування закладів ресторанного господарства
 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарстваКраткое описание
 Устаткування закладів ресторанного господарства

Кафедра фізичної культури 
 Фізичне виховання
Факультет торгівлі та маркетингу ( ФТМ ) 

Кафедра маркетингу та реклами 
 Маркетинг ФМТП
 Бакалаврський ЕК - кафедра маркетингу та реклами
 Промисловий маркентинг
 Ціноутворення в системі маркетингу
 Ярмаркова та виставкова діяльність
 Цифрові технології в рекламі
 Фірмовий стиль
 Управління рекламною діяльністю
 Управління лояльністю споживачів
 Торговельний маркетинг
 Теорія соціальних комунікацій
 Теорія зв'язків з громадськістю
 Стратегічний маркетинг
 Спічрайтинг
 Соціально-комунікаційні технології
 Семіотика в рекламі
 Ризики в маркетингу
 Рекламні технології
 Рекламний бізнес
 Реклама і зв'язки з громадськістю в Інтернеті
 Реклама в торгівлі
 Реклама в системі маркетингу
 Реклама в Інтернеті
 Психологія брендингу
 Прямий маркетинг
 Професійна етика
 Промисловий маркетинг
 Прес-служби
 Політична реклама
 Поведінка споживачів
 Основи реклами
 Основи редагування
 Організація роботи рекламного та PR-агентства
 Організація зв'язків з громадськістю
 Некомерційна реклама
 Наукові семінари (Еволюція теоретико-методологічних засад маркетингу)
 Міфодизайн в рекламі
 Міжнародна реклама
 Методологія і організація наукових досліджень
 Методологія дослідження соціальних комунікацій
 Менеджмент засобів масової інформації
 Медіапланування
 Масові комунікації
 Маркетингові комунікації
 Маркетингові інформаційні системи
 Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках з громадськістю
 Маркетингові дослідження
 Маркетинговий менеджмент
 Маркетинговий аналіз
 Маркетингова цінова політика
 Маркетингова діяльність підприємства
 Маркетинг у публічному управлінні
 Маркетинг послуг
 Маркетинг інновацій
 Макетування у рекламі
 Кризові комунікації
 Корпоративні медіа
 Корпоративні зв’язки з громадськістю
 Корпоративний бренд-менеджмент
 Копірайтинг
 Комп’ютерна графіка в рекламі
 Книгознавство та бібліотекознавство
 Історія реклами та зв’язків з громадськістю
 Інформаційні технології в рекламі
 Інформаційні системи в рекламі
 Інформаційні війни
 Інтернет-журналістика
 Зарубіжна реклама і PR
 Журналістське розслідування
 Журналістська творчість
 Журналістська етика
 Журналістика телебачення та радіо
 Журналістика
 Економіка рекламного підприємства
 Документознавство та архівознавство
 Ділові переговори
 Дизайн в рекламі
 Видавнича справа та основи поліграфії
 Бренд-стратегії
 Бренд-райзинг
 Бренд-менеджмент у торгівлі
 Бренд-менеджмент
 Бренд-комунікації
 Аутсорсинг в маркетингу
 Product placement
 Рекламний креатив
 Творча олімпіада з дисципліни "Дизайн в рекламі"
 Маркетингова товарна політика
 Публічні закупівлі
 Маркетинг [ Ф Т Т П ]
 Маркетинг [ ФЕМП ]

Кафедра товарознавства та митної справи 
 Товарознавство
 Управління якістю
 Товарознавчі складові ринкознавства
 Товарознавство. Цивільна зброя
 Товарознавство. Транспортні засоби
 Товарознавство. Непродовольчі товари
 Товарознавство. Культурні цінності
 Товарознавство. Вироби декоративно-ужиткового мистецтва
 Товарознавство. Біржові товари
 Товарознавство. Антикваріат
 Товарознавство. Ресторанні технології
 Товарна номенклатура ЗЕД
 Технологія зберігання товарів
 Теоретичні основи товарознавства
 Стандартизація, метрологія та управління якістю
 Сертифікація та конкурентоспроможність товарів
 Основи товарознавства
 Організація управління в митних органах
 Нормативно-правове регулювання митної справи
 Наукові семінари (Кваліметрія) для аспірантів
 Міжнародне технічне регулювання
 Митно-посередницькі послуги
 Митна логістика
 Митна безпека
 Методологія наукових досліджень для аспірантів
 Методологія і організація наукових досліджень
 Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів
 Контроль безпечності товарів
 Кваліметрія
 Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів
 Електронна митниця
 Експертиза транспортних засобів
 Експертиза паливно-мастильних матеріалів
 Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння
 Експертиза в міжнародній торгівлі
 Експертиза антикваріату
 Екологічна безпека.
 Безпечність товарів.
 Безпека товарів та довкілля.
 Експертиза культурних цінностейКраткое описание
 Ювелірні вироби та годинники
 Товарознавство. Текстильні товари, килимові вироби, текстильна галантерея
 Оцінка відповідності.
 Естетика товарів та дизайнДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоКраткое описание
 Експертиза товарів. Частина I.Краткое описание
 Основи митної справи (ФТТП, ОКР "бакалавр", 6.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі")
 Митна справа [ФТТП, ОС "магістр"]

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю 
 Біржова торгівля
 Бакалаврський ЕК Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
 Хімія
 Харчова хімія
 Харчова мікробіологія
 Управління якістю
 Управління безпечністю товарів
 Товарознавчі складові ринкознавства
 Товарознавство. Харчові продуктиКраткое описание
 Товарознавство. Харчові добавки
 Товарознавство. Сировина, матеріали та засоби виробництва
 Товарознавство. Продукти спеціального призначення
 Товарознавство. Послуги
 Товарознавство. Пакувальні матеріали та тара
 Товарознавство. Квіти
 Товарознавство. Біржові товари
 Товарознавство
 Технологія та контроль за якістю надання послуг
 Технологія зберігання товарів
 Теоретичні основи товарознавства
 Стандартизація, метрологія та управління якістю
 Codex Alimentarius
 Сертифікація та конкурентоспроможність товарів
 Сенсорний аналіз
 Продовольча безпека
 Прогнозування якості товарів
 Порівняльні тестування товарів та послуг
 Оцінювання ризиків безпечності харчових продуктів
 Оцінка відповідності
 Організація і технологія інспектування
 Основи товарознавства
 Міжнародне технічне регулювання
 Методологія і організація наукових досліджень
 Методологія наукових досліджень для аспірантів
 Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів
 Контроль безпечності товарів
 Наукові семінари (Кваліметрія) для аспірантів
 Кваліметрія
 Інструментальні методи дослідження
 Експертиза товарів
 Експертиза наркотичних, отруйних та вибухонебезпечних речовин
 Експертиза алкогольних напоїв
 Екологічна безпека
 Гігієна та санітарія
 Безпечність товарів
 Безпека товарів та довкілля
 Аудит систем управління
 Основи фізіології та гігієни харчуванняКраткое описание
 Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів. Основи технології харчових виробництв
 Мікробіологія
 Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарівКраткое описание
 Біохімія і фізіологія харчуванняКраткое описание

Кафедра торговельного підприємництва та логістики 
 Транспортно-експедиторська діяльністьачів
 Управління продажем
 Управління ланцюгами поставок
 Управління комерційною діяльністю
 Управління бізнес-процесами в торгівлі
 Транспортна логістика
 Торговельні мережі
 Торговельне підприємництво
 Складська логістика
 Проектування торговельних об’єктів
 Проектування логістичних систем
 Основи підприємництва
 Організація торгівлі
 Організація роздрібної торгівлі
 Організація оптової торгівлі
 Оптово-посередницька діяльність
 Оптимізація логістичних рішень
 Методологія і організація наукових досліджень (ФТМ)
 Мерчандайзинг
 Логістичний менеджмент
 Логістика
 Комерційна логістика
 Комерційна діяльність
 Електронна торгівля
 Інформаційні системи і технології в логістиці
 Виробнича логістика
 Біржова діяльність
 Торговельна логістикаКраткое описание

Кафедра іноземної філології та перекладу 

English for specific purposes 
 Японська мова (факультативи)
 Теорія і практика перекладу
 Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів
 Психологія бізнесу (англійською мовою)
 Професійна комунікація іноземною мовою
 Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов
 Порівняльна граматика першої іноземної та української мов
 Іноземна мова (англійська)
 Іноземна мова (для аспірантів)
 Друга іноземна мова професійного спрямування (німецька)
 Друга іноземна мова (німецька)
 Граматика англійської мови для студентів рівня В1-В2
 Кваліфікаційний екзамен на здобуття освітнього ступеня
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Готельний бізнес
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Туристичний бізнес
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Ресторанний бізнес

Philological disciplines 
 Іноземна мова за професійним спрямуванням ( для економічних спеціальностей): перша мова
 Переклад іноземної комерційної документації
 Усний переклад
 Практичний курс другої іноземної мови (іспанська мова)
 Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)
 Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
 Історія першої іноземної мови
 Порівняльна типологія англійської та української мов
 Міжнародний протокол та етикет
 Ділова іноземна мова (перша)
 Основи теорії мовної комунікації
 Стилістика першої іноземної мови
 Практика перекладу з першої іноземної мови
 Вступ до перекладознавства
 Латинська мова
 Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова)
Факультет фінансів та банківської справи ( ФФБС ) 

Кафедра банківської справи 
 Фінансування бізнесу
 Фінансові послуги
 Фінансовий ринок
 Фінансовий облік у банках
 Фінансовий моніторинг у банку
 Фінансовий менеджмент
 Фінансовий менеджмент у банку
 Фінансовий контролінг
 Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн
 Фінансова біржова діяльність
 Управління фінансовими ризиками
 Управління конкурентоспроможністю банку
 Управління інвестиційним портфелем банку
 Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності (англійською мовою) ФЕМП
 Управління відносинами з інвесторами
 Управління банківськими ризиками
 Управління активами інституційних інвесторів
 Технологія збуту фінансових послуг
 Ринок фінансових послуг «Фінансове посередництво»
 Портфельне інвестування
 Платіжні системи
 Оцінювання застави банківських кредитів
 Оцінка вартості фінансово - кредитних установ
 Оцінка вартості банку
 Основи лізингової діяльності
 Організація брокерської діяльності
 Операції з цінними паперами
 Навчальний банк
 Монетарна політика Центрального банку
 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 Маркетинг фінансових послуг
 Маркетинг у банку
 Кредитний менеджмент
 Кредитний аналіз
 Контроль, ревізія та аудит в банку
 Конкурентоспроможність фінансових установ
 Іпотечний ринок
 Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 Інформаційні системи і технології у банківській сфері
 Інвестиційне кредитування
 Звітність комерційного банку
 Захист прав споживачів фінансових послуг
 Депозитарна діяльність
 Валютний ділінг
 Бухгалтерський облік у банках
 Бухгалтерський облік у фінансових установах
 Банківські операції
 Банківський менеджмент
 Банківський контролінг
 Банківське регулювання та нагляд
 Банківська справа
 Банківська система
 Банківська безпека
 Антикризове управління фінансовою установою
 Антикризове управління банком
 Аудит діяльності фінансових посередників
 Аналіз фінансових ринків
 Аналіз звітності емітента
 Аналіз діяльності фінансових посередників
 Аналіз діяльності банку
 Фінанси гроші та кредит ФРГТБ
 Гроші та кредитКраткое описание

Кафедра фінансів 
 Фінансова політика для аспірантів
 Фінансова політика
 Фінансова безпека держави
 Фінанси, гроші та кредит ФМТП
 Фінанси, гроші та кредит ФЕМП
 Фінанси страхових організацій
 Фінанси
 Управління державним боргом
 Страхування фінансових ризиків
 Страхування
 Страхові послуги в логістиці ФЕМП
 Страхові послуги
 Страховий ринок
 Страховий менеджмент
 Страховий маркетинг
 Соціальне страхування
 Соціальна політика держави
 Ринок фінансових послуг
 Публічні фінанси ФМТП
 Податкові системи в зарубіжних країнах
 Податковий менеджмент
 Податкове регулювання
 Податкова система України
 Перестрахування
 Пенсійна система України
 Місцеві фінанси
 Міжнародні фінанси
 Міжнародний страховий ринок
 Митні платежі
 Методологія і організація наукових досліджень
 Контроль в системі казначейства
 Інформаційні системи і технології у страхуванні
 Інформаційні системи і технології у пенсійному забезпеченні
 Інвестиційна стратегія страхових організацій
 Звітність бюджетних установ
 Державні фінанси для аспірантів
 Державні фінанси
 Державний фінансовий контроль ФФБС
 Державна фіскальна політика
 Державна фінансова стратегія
 Бюджетне планування і прогнозування
 Бюджетна система України
 Бухгалтерський облік в державному секторі
 Актуарні розрахунки
 Актуарне забезпечення страхування
 Адміністрування податків і зборів
 Казначейська система обслуговування бюджету
 ІнвестуванняКраткое описание

Кафедра статистики та економетрії 
 Фінансова статистика
 Теорія ймовірності та математична статистика (спец. "Психологія")
 Статистичні методи прогнозування
 Статистика якості
 Статистика ринку товарів та послуг
 Статистика праці
 Статистика
 Міжнародна статистика
 Митна статистика
 Економічна статистика
 Економетрія
 Банківська статистика

Кафедра вищої та прикладної математики 
 Вища та прикладна математика
 Дискретна математика
 Фінансова математика
 Теорія ймовірності та математична статистика
 Математичний аналіз
 Математичне програмування
 Математична логіка і теорія алгоритмів
 Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 Компютерна дискретна математика
 Ймовірнісно-статистичні методи аналізу якості товарів
 Економіко - математичне моделювання