Курсы 
Ціноутворення на світових товарних ринках
Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Регулювання міжнародної торгівлі
Планування розвитку територій
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Міжнародні маркетингові комунікації
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний менеджмент
Міжнародний екологічний менеджмент
Міжнародний бізнес
Міжнародна торгівля
Міжнародна інформація
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародна безпека
Маркетингові дослідження на міжнародих ринках
Країнознавство
Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічні зв'язки України
Європейська інтеграція
Екологія
Дипломатична та консульська служба
Світовий ринок товарів та послугИнформация
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльностіИнформация
Фінанси зарубіжних корпорацій
Просторова економіка
Зовнішня політика України
Методологія та організація наукових досліджень
Менеджмент ЗЕД
Міжнародні відносини та світова політика
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Торговельні переговори і комерційна дипломатія
Міжнародні організації
Транснаціональні корпорації
Міжнародний маркетинг
Mенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародна економіка
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльностіИнформация
Міжнародні перевезенняИнформация
Розміщення продуктивних силИнформация
Організація зовнішньоторговельних операцій