Курсы 
Японська мова (факультативи)
Теорія і практика перекладу
Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів
Психологія бізнесу (англійською мовою)
Професійна комунікація іноземною мовою
Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов
Порівняльна граматика першої іноземної та української мов
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова (для аспірантів)
Друга іноземна мова професійного спрямування (німецька)
Друга іноземна мова (німецька)
Граматика англійської мови для студентів рівня В1-В2
Кваліфікаційний екзамен на здобуття освітнього ступеня
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Готельний бізнес
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Туристичний бізнес
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Ресторанний бізнес