Курсы 
Іноземна мова за професійним спрямуванням ( для економічних спеціальностей): перша мова
Переклад іноземної комерційної документації
Усний переклад
Практичний курс другої іноземної мови (іспанська мова)
Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Історія першої іноземної мови
Порівняльна типологія англійської та української мов
Міжнародний протокол та етикет
Ділова іноземна мова (перша)
Основи теорії мовної комунікації
Стилістика першої іноземної мови
Практика перекладу з першої іноземної мови
Вступ до перекладознавства
Латинська мова
Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова)