Курсы 
Виробнича практика
Ціноутворення
Фінансові потоки в логістичних системах
Фінансовий менеджмент
Фінансова стратегія підприємства
Фінансова безпека підприємства
Управління ризиками інноваційної діяльності
Управління фінансами підприємства
Управління фінансами підприємств та об’єднань
Управління ризиками
Управління ризиками підприємства
Управління конкурентоспроможністю підприємства
Управління вартістю підприємства
Проектний аналіз
Проектне фінансування
Планування та контроль на підприємстві
Планування діяльності підприємства
Оцінка майна підприємства
Методологія наукових досліджень Для аспірантів
Методологія і організація наукових досліджень
Методика викладання у вищих навчальних закладах
Лізинговий бізнес
Конкурентоспроможність підприємства
Інвестиційний менеджмент
Інвестиційний аналіз
Економіка нерухомості
Економіка біржової торгівлі
Економіка торгівлі
Економіка і організація інноваційної діяльності
Економіка підприємства торгівлі
Економіка підприємства
Економіка логістики
Економічна діагностика підприємства
Економічна безпека підприємства
Економіка підприємства (міжнародний бізнес)
Дослідження та регулювання споживчого ринку
Бізнес-інжиніринг
Банкрутство та санація підприємства
Антикризове управління підприємством
Економіка праці та соціально-трудові відносини (спеціальність: "Управління у сфері економічної конкуренції" "Менеджмент персоналу")
Контролiнг
Загальний ресурс для тестування з дисциплін кафедри економіки та фінансів підприємства
Автоматизація економічних розрахунків
Бізнес-планування
Фінанси підприємства
Ринок цінних паперів
Економіка і фінанси підприємства
Економіка і організація біржової торгівлі