Курсы 
Виробнича практика
Ціноутворення
Економіка підприємства (I частина - спеціалізація "Економіка підприємства")
Фінансовий менеджмент
Фінансова стратегія підприємства
Фінансова безпека підприємства
Управління фінансами підприємства
Управління фінансами підприємств та об’єднань
Економіка підприємства (II частина - спеціалізація "Економіка підприємства")
Управління ризиками підприємства
Управління конкурентоспроможністю підприємства
Управління вартістю підприємства
Проектний аналіз
Проектне фінансування
Планування діяльності підприємства
Оцінка майна підприємства
Методологія наукових досліджень Для аспірантів
Лізинговий бізнес
Конкурентоспроможність підприємства
Інвестиційний менеджмент
Економіка та фінанси підприємства (ФФБС)
Економіка біржової торгівлі
Економіка торгівлі
Економіка та фінанси підприємства (Менеджмент)
Економіка підприємства торгівлі
Економіка підприємства
Економіка логістики
Економічна діагностика підприємства
Економічна безпека підприємства
Економіка підприємства (міжнародний бізнес)
Дослідження та регулювання споживчого ринку
Бізнес-інжиніринг
Банкрутство та санація підприємства
Антикризове управління підприємством
Економіка праці та соціально-трудові відносини (спеціальність: "Управління у сфері економічної конкуренції" "Менеджмент персоналу")
Контролiнг
Загальний ресурс для тестування з дисциплін кафедри економіки та фінансів підприємства
Автоматизація економічних розрахунків
Бізнес-планування
Фінанси підприємства
Ринок цінних паперів
Економіка і фінанси підприємства
Економіка і організація біржової торгівлі