Курсы 
Управління ІТ-проектами. Спеціальність «Комп’ютерні науки»
Управління динамічними системами
Управління в інформаційних системах
Технологія створення розподілених баз даних та знань
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технології комп’ютерного проектування
Теорія систем і системний аналіз
Теорія прийняття рішень
Теорія інформації та кодування
Теорія алгоритмів
Статистичний аналіз економічних процесів
Ситуаційне моделювання ризиків
Системи підтримки прийняття рішень
Проектування інформаційних систем
Правова інформатика
Організація баз даних та знань
Методи та системи штучного інтелекту
Крос-платформне програмування
Корпоративні інформаційні розподілені системи
Комп’ютерні мережі
Інформаційні технології в реінжинірингу бізнес-процесів
Інформаційні технології в міжнародних фінансах
Імітаційне моделювання в міжнародній торгівлі
Експертні системи в міжнародній торгівлі
Грід-системи та технології хмарних обчислень
Алгоритмізація та програмування
Web-технології