Courses 
Імітаційні технології в міжнародних бізнес-процесах
Імітаційне моделювання
Інформаційні системи і технології
Інформаційні системи і технології в митній справі
Інформаційні системи і технології в управлінні
Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
Інформаційні системи і технології у фінансових установах
Інформаційні технології в міжнародних фінансах
Інформаційні технології в реінжинірингу бізнес-процесів
Корпоративні інформаційні розподілені системи
Крос-платформне програмування
Правова інформатика
Проектування інформаційних систем
Системи адміністрування корпоративних мереж
Ситуаційне моделювання ризиків
Теорія алгоритмів
Технології комп’ютерного проектування
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технологія створення розподілених баз даних та знань
Управління в інформаційних системах
Штучний інтелект