Курсы 
Інформаційна політика держави
Управління публічними закупівлями
Теорія міжнародних відносин
Теорія галузевих ринків
Стратегія публічного управління
Стратегічне планування
Регулювання природних монополій
Регіональна політика держави
Публічні послуги
Публічні закупівлі
Публічне управління
Публічне адміністрування
Природні монополії
Міжнародна конкуренція
Мікроекономічний аналіз
Методологія і організація наукових досліджень.
Макроекономічний та мікроекономічний аналіз
Макроекономічний аналіз
Конкурентоспроможність національної економіки
Конкурентна політика на ринку фінансових послуг
Конкурентна політика держави
Інституціональна економіка
Захист конкуренції у сфері публічних закупівель
Електронне урядування
Економічна теорія
Економічна політика держави
Економіка державного сектору
Державний контроль у сфері економічної конкуренції
Державний контроль за монопольним ціноутворенням
Державне управління та місцеве самоврядування
Державне регулювання фінансового ринку
Державне регулювання економіки
Державне антимонопольне регулювання
Державна служба
Державна допомога
Антимонопольне регулювання фінансового ринку
Антимонопольне регулювання галузевих ринків
Антимонопольне регулювання в регіоні
Аналіз і контроль концентрації суб'єктів господарювання
Аналіз державної політики
Основи економічної теорії (Ожелевська Т.С. )Информация
Мікроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Політична економіяКурс доступен гостюДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
Основи економічної теорії (Лебедева Л.В.)
Державне та регіональне управлінняИнформация