Courses 
Інституціональна економіка
Історія економіки та економічної думки
Історія міжнародної торгівлі та торговельно-економічної думки
Актуальні проблеми мікроеконом аналізу (науковий семінар)
Актуальні проблеми макроеконом аналізу (науковий семінар)
Аналіз і контроль концентрації суб'єктів господарюванняThis course requires an enrolment key
Антимонопольне регулювання в регіоні
Антимонопольне регулювання галузевих ринків
Державне антимонопольне регулювання
Державне регулювання галузевих ринків (науковий семінар)
Державний контроль у сфері економічної конкуренції
Державний контроль за монопольним ціноутворенням
Економіка галузевих ринків
Економіка державного сектору
Економічна теорія
Конкурентна політика держави
Конкурентна політика на ринку фінансових послуг
Конкурентоспроможність національної економіки
Міжнародна конкуренція
Мікроекономіка
Мікроекономічний аналіз
МакроекономікаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Макроекономічна політика
Макроекономічний та мікроекономічний аналіз
Методика викладання у закладах вищої освіти
Методологія і організація наукових досліджень.
Методологія аналізу інституціональної економіки (науковий семінар)
Національні рахунки (науковий семінар)
Основи економічної теорії (Лебедева Л.В.)
Політична економіяThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Регулювання природних монополійThis course requires an enrolment key
Сучасні економічні теорії
Теорія галузевих ринківThis course requires an enrolment key
Теорія конкуренції та конкурентної політики (науковий семінар)
Теорія міжнародних відносин