Под-категории
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова)

Курсы 
Японська мова (факультативи)
Усний переклад
Теорія і практика перекладу
Стилістика першої іноземної мови
Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів
Психологія бізнесу (англійською мовою)
Професійна комунікація іноземною мовою
Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова)
Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)
Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов
Порівняльна граматика першої іноземної та української мов
Порівняльна типологія англійської та української мов
Переклад іноземної комерційної документації
Основи теорії мовної комунікації
Міжнародний протокол та етикет
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Латинська мова
Історія першої іноземної мови
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова (для аспірантів)
Друга іноземна мова професійного спрямування (німецька)
Друга іноземна мова (німецька)
Ділова іноземна мова (перша)
Вступ до перекладознавства
Граматика англійської мови для студентів рівня В1-В2
Ділова іноземна мова - Англійська
Практика перекладу з першої іноземної мови