Курсы 
Іноземна мова за професійним спрямуваннямДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
Іноземна мова спецiaльностi
Історія першої іноземної мови
Вступ до перекладознавства
Граматика англійської мови для студентів рівня В1-В2
Ділова іноземна мова
Ділова іноземна мова (перша)
Друга іноземна мова (німецька, французька, польська, іспанська, новогрецька)
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Латинська мова
Міжнародний протокол та етикет
Основи теорії мовної комунікації
Підготовка до КЕ "Германськи мови та літератури"
Переклад іноземної комерційної документації
Переклад іноземної комерційної документації (бак.)
Порівняльна типологія англійської та української мов
Практика перекладу з першої іноземної мови
Практичний курс другої іноземної мови (іспанська мова)Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)
Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова)
Професійна комунікація іноземною мовою (маг.)
Психологія бізнесу (маг.)
Семантико- стилістичні проблеми перекладу фахових текстів
Стилістика першої іноземної мови
Теорія і практика перекладу