Courses 
Іноземна мова за професійним спрямуваннямThis course requires an enrolment key
Іноземна мова спецiaльностi
Історія першої іноземної мови
Вступ до перекладознавства
Граматика англійської мови для студентів рівня В1-В2
Ділова іноземна мова
Ділова іноземна мова (перша)
Друга іноземна мова (німецька, французька, польська, іспанська, новогрецька)
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Латинська мова
Міжнародний протокол та етикет
Основи теорії мовної комунікації
Підготовка до КЕ "Германськи мови та літератури"
Переклад іноземної комерційної документації
Переклад іноземної комерційної документації (бак.)
Порівняльна типологія англійської та української мов
Практика перекладу з першої іноземної мови
Практичний курс другої іноземної мови (іспанська мова)This course requires an enrolment key
Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)
Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова)
Професійна комунікація іноземною мовою (маг.)
Психологія бізнесу (маг.)
Семантико- стилістичні проблеми перекладу фахових текстів
Стилістика першої іноземної мови
Теорія і практика перекладу