Курсы 
Психологія бізнесу (маг.)
Семантико- стилістичні проблеми перекладу фахових текстів
Кваліфікаційний екзамен на здобуття освітнього ступеня"Бакалавр"
Граматика англійської мови для студентів рівня В1-В2
Іноземна мова за пофесійним спрямуванням (для економічної мови)
Переклад іноземної комерційної документації (бак.)
Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)
Практичний курс другої іноземної мови (іспанська мова)
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Історія першої іноземної мови
Порівняльна типологія англійської та української мов
Міжнародний протокол та етикет
Ділова іноземна мова (перша)
Основи теорії мовної комунікації
Стилістика першої іноземної мови
Практика перекладу з першої іноземної мови
Вступ до перекладознавства
Латинська мова
Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова)
Переклад іноземної комерційної документації
Іноземна мова спецiaльностi
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Ділова іноземна мова
Професійна комунікація іноземною мовою (маг.)
Теорія і практика перекладу
Друга іноземна мова (німецька, французька, польська, іспанська, новогрецька)
Іноземна мова за професійним спрямуванням ( Міжнародна економіка)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). ( Туризм), ( Туристичний менеджмент)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Готельно-ресторанна справа