Курсы 
Вища та прикладна математика
Дискретна математика
Наукові семінари (Стратегічні орієнтири розвитку торгівлі та сфери послуг в Україні) (для аспірантів)
Фінансова математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Математичний аналіз
Математичне програмування
Математична логіка і теорія алгоритмів
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Компютерна дискретна математика
Ймовірнісно-статистичні методи аналізу якості товарів
Економіко - математичне моделювання