Courses 
Вища та прикладна математика
Дискретна математика
Фінансова математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Математичний аналіз
Математичне програмування
Математична логіка і теорія алгоритмів
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Компютерна дискретна математика
Ймовірнісно-статистичні методи аналізу якості товарів
Економіко - математичне моделювання