Курсы 
Фінансова статистика
Теорія ймовірності та математична статистика (спец. "Психологія")
Статистичні методи прогнозування
Статистичні методи аналізу та прогнозування (для аспірантів)
Статистика якості
Статистика ринку товарів та послуг
Статистика праці
Статистика
Міжнародна статистика (для аспірантів)
Міжнародна статистика
Митна статистика
Економічна статистика
Економетрія
Банківська статистика