Курсы 
Фінансова статистика
Теорія ймовірності та математична статистика (спец. "Психологія")
Статистичні методи прогнозування
Статистика якості
Статистика ринку товарів та послуг
Статистика праці
Статистика
Міжнародна статистика
Митна статистика
Економічна статистика
Економетрія
Банківська статистика