Courses 
Анатомія і фізіологія центральної нервової системи
Антикризова психологія
Антропологія
Диференційна психологія
Економічна психологія
Експериментальна психологія
Етнопсихологія
Загальна психологія
Клінічна психологія
Конфліктологія та психологія ділового спілкування
Конфліктологія та теорія переговорів
Методологія соціально-психологічного тренінгу
Організаційна психологія
Основи психоаналізу
Основи сексології та перинатальна психологія
Педагогічна та вікова психологія
Політична психологія
Практична психологія (Для усіх факультетів)
Психіатрія та патопсихологія
Психогенетика та психологія адаптації
Психодіагностика з курсом психоаналізу
Психокорекція та реабілітаційна психологія
Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях
Психологічна служба
Психологічне забезпечення професійної діяльності
Психологічне консультування
Психологія
Психологія посттравматичних стресових розладів
Психологія іміджуThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Психологія адаптації
Психологія бізнесу
Психологія безпеки
Психологія ділового спілкування
Психологія кар'єри
Психологія кризових періодів особистості
Психологія лідерства
Психологія мотивації
Психологія особистісного зростання
Психологія праці
Психологія праці в екстремальних умовах
Психологія праці та інженерна психологія
Психологія реклами
Психологія сім’ї
Психологія самовизначення особистості
Психологія спілкуванняThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Психологія спорту
Психологія стресостійкості особистості
Психологія торгівлі
Психологія управління
Психофізіологія та професійний відбір
Соціальна психологія
Соціальна психологія з курсом етнопсихології
Соціально-психологічний тренінг
Теорія і практика психологічної підготовки
Юридична психологія