Курсы 
Психологія посттравматичних стресових розладів
Психологічна допомога в кризових ситуаціях
Психодіагностика з курсом психоаналізу
Теорія і практика психологічної підготовки
Соціологія громадської думки
Психологія сімейних розстановок
Психологія торгівлі
Психологія самовизначення особистості
Психологія адаптації
Психологія мотивації
Психогенетика
Психологія праці в екстремальних умовах
Психологія особистісного зростання
Психологічна діагностика особистості
Психологія стресостійкості особистості
Психологія життєвих криз особистості
Психологічна служба
Психологія сім’ї
Психіатрія та патопсихологія
Психологія спорту
Психологія безпеки
Психологія бізнесу
Психофізіологія та професійний відбір
Психологія іміджуДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
Психологія
Психокорекція та реабілітаційна психологія
Психологія праці
Психологічне консультування
Психологія вищої освіти
Психологія спілкування
Психічне здоров’я з циклом клінічної психології
Психологія ділового спілкування
Психоаналіз
Пренатальна психологія
Політична психологія
Педагогічна та вікова психологія
Організаційна психологія
Основи психологічної підготовки
Основи сексології
Міжособистісні комунікації
Методологія і організація наукових досліджень
Математичні методи в психології
Конфліктологія та теорія переговорів
Клінічна психологія
Етнопсихологія
Економічна психологія
Диференційна психологія
Вступ до психоаналізу
Антикризова психологія
Антропологія
Анатомія і фізіологія центральної нервової системи
Психологія кар'єри
Психодиагностика
Проективні методи дослідження особистості
Загальна психологія
Психологія ефективного менеджера
Психологія управління персоналом в організації
Соціальна психологія
Психологічне забезпечення професійної діяльності в ТЕС
Паблік рилейшен
Соціологія масової комунікації
Основи наукових досліджень
Психологія управління
Експериментальна психологія
Психологія реклами
Методичні та теоретичні проблеми психології
Практична психологія (Для усіх факультетів)
Психологія праці та інженерна психологія
Конфліктологія
Юридична психологія
Психологія лідерства
Основи психоаналізу
Етнопсихологія в підприємницькій діяльності
Основи психіатрії та патопсихології