Courses 
Інвестиційне кредитування
Інформаційні системи і технології у банківській сфері
Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
Іпотечний ринок
Аналіз діяльності банку
Аналіз діяльності фінансових посередників
Аналіз звітності емітента
Аналіз фінансових ринків
Антикризове управління банком
Антикризове управління фінансовою установою
Аудит діяльності фінансових посередників
Банківські операції
Банківська безпека
Банківська система
Банківська справа
Банківське регулювання та нагляд
Банківський контролінг
Банківський менеджмент
Бухгалтерський облік у банках
Бухгалтерський облік у фінансових установах
Валютний ділінг
Виробнича (переддипломна) практика.Кафедра банківської справи
Гроші та кредитInformation
Депозитарна діяльність
Захист прав споживачів фінансових послуг
Звітність комерційного банку
Конкурентоспроможність фінансових установ
Контроль, ревізія та аудит в банку
Кредитний аналіз
Кредитний менеджмент
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
Маркетинг у банку
Маркетинг фінансових послуг
Монетарна політика Центрального банку
Навчальний банк
Операції з цінними паперами
Організація брокерської діяльності
Основи лізингової діяльності
Оцінка вартості банку
Оцінка вартості фінансово - кредитних установ
Оцінювання застави банківських кредитів
Платіжні системи
Портфельне інвестування
Ринок фінансових послуг «Фінансове посередництво»
Технологія збуту фінансових послуг
Торгівля цінними паперами
Управління інвестиційним портфелем банку
Управління активами інституційних інвесторів
Управління банківськими ризиками
Управління відносинами з інвесторами
Управління конкурентоспроможністю банку
Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності (англійською мовою) ФЕМП
Управління фінансовими ризиками
Фінанси гроші та кредит ФРГТБ
Фінансові послуги
Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн
Фінансова біржова діяльність
Фінансовий контролінг
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент у банку
Фінансовий моніторинг у банку
Фінансовий облік у банках
Фінансовий ринок
Фінансування бізнесу