Курсы 
Українська мова як іноземна
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українська література та фольклор
Сучасна українська мова професійного спрямування
Сучасна українська література
Практична стилістика
Історія зарубіжної літератури
Зарубіжна література
Ділова іноземна мова
Вступ до мовознавства
Англійська мова спеціальності
Іноземна мова за професійним спрямуванням