Курсы 
Ділове листування
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ) (Управління та адміністрування, Менеджмент персоналу)Курс доступен гостюДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українська література та фольклор
Сучасна українська мова професійного спрямування
Сучасна українська література
Практична стилістика
Історія зарубіжної літератури
Зарубіжна література
Вступ до мовознавства
Англійська мова спеціальності