Courses 
Інновінг в туризмі
Інформаційні системи і технології в туризмі
Health туризм
Велнес-туризм
Географія туризму
Економіка туризму
Екскурсійна справа
Комунікативний менеджмент
Культурно-пізнавальний туризм
Курортний туроперейтинг
Міжнародний туризм
Маркетинг в туризмі
Менеджмент
Методологія і організація наукових досліджень
Музеєзнавство та музейно-виставкова справа
Організація туризму
Рекреалогія
Спеціалізований туризм
Стартап менеджмент в туризмі
Стратегічний маркетинг в туризмі
Туристичні дестинації
Туристична картографія
Туристично-рекреаційне країнознавство
Управління корпораціями в туризмі
Управління проектами в туризмі
Управління якістю в туризмі