Курсы 
Mетоди і засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
SQL Server 2005 для администраторов
Програмування Інтернет
Python програмуванняКурс доступен гостю
PHP програмуванняКурс доступен гостю
NET FrameworkКурс доступен гостю
WEB-дизаин i WEB-програмування
HTML 5Курс доступен гостю
Економічна інформатика ФЕМП, ФФБС, ФРГТБ
Система управління базами даних MS Access
Табличний процесор Microsoft Excel
Текстовий процесор MS Word
Економічна інформатика ФМТП
Операційна система LinuxКурс доступен гостю
OpenOffice - аналог Microsoft Office
Операційні системи
Безпека інформаційних систем і мереж
Управління проектами інформатизації
Управління конфігурацією в «1С: Підприємство»
Технологія створення програмних систем в управлінні
Стандартизація та метрологія програмного забезпечення
Системи штучного інтелекту
Системний аналіз
Професійна практика програмної інженерії
Проектування та адміністрування баз даних в економіці
Проектний практикум
Офісні комп’ютерні технології ФЕМП
Основи штучного інтелекту
Основи інженерії програмного забезпечення
Організація комп’ютерних мереж
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Моделі і структури даних
Методи і засоби передачі даних
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Людино-машинна взаємодія
Конструювання програмного забезпечення
Інформаційні системи і технології у фінансових установах
Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Інформаційні системи і технології в управлінні інвестиційною діяльністю
Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
Інформаційні системи і технології в управлінні
Інформаційні системи і технології в митній справі
Інформаційна логістика
Інформаційна безпека
Імітаційне моделювання економічних систем
Імітаційне моделювання
Ієрархічні системи управління економічними об'єктами
Емпіричні методи програмної інженерії
Експертні системи
Економіка програмного забезпечення
Економіка і організація інформаційного бізнесу
Дискретні структури
Безпека програм та даних
Архітектура та проектування програмного забезпечення
Архітектура обчислювальних систем
Аналіз програмного забезпечення
Алгоритми та структури даних
Електронний документообігИнформация
Конструювання програмного забезпечення
Основи програмної інженерії
Системний аналіз
Моделі і структури даних
Технологія Java
Об'єктно-орієнтоване програмування
Технологія розробки та тестування програмного забезпечення
Бази даних
Архітектура комп'ютера