Под-категории
Операційні системи
Економічна інформатика
WEB-дизайн і WEB-програмування
Програмування Інтернет
Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних

Курсы 
Управління проектами інформатизації
Управління конфігурацією в «1С: Підприємство»
Технологія створення програмних систем в управлінні
Стандартизація та метрологія програмного забезпечення
Системи штучного інтелекту
Системний аналіз
Професійна практика програмної інженерії
Проектування та адміністрування баз даних в економіці
Проектний практикум
Офісні комп’ютерні технології ФЕМП
Основи штучного інтелекту
Основи інженерії програмного забезпечення
Організація комп’ютерних мереж
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Моделі і структури даних
Методологія і організація наукових досліджень
Методи і засоби передачі даних
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Людино-машинна взаємодія
Конструювання програмного забезпечення
Інформаційні системи і технології у фінансових установах
Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Інформаційні системи і технології в управлінні інвестиційною діяльністю
Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
Інформаційні системи і технології в управлінні
Інформаційні системи і технології в митній справі
Інформаційна логістика
Інформаційна безпека
Імітаційне моделювання економічних систем
Імітаційне моделювання
Ієрархічні системи управління економічними об'єктами
Емпіричні методи програмної інженерії
Експертні системи
Економіка програмного забезпечення
Економіка і організація інформаційного бізнесу
Дискретні структури
Безпека програм та даних
Архітектура та проектування програмного забезпечення
Архітектура обчислювальних систем
Аналіз програмного забезпечення
Алгоритми та структури даних
Електронний документообігИнформация
Конструювання програмного забезпечення
Основи програмної інженерії
Системний аналіз
Моделі і структури даних
Технологія Java
Об'єктно-орієнтоване програмування
Технологія розробки та тестування програмного забезпечення
Бази даних
Архітектура комп'ютера