Courses 
WEB-дизайн i WEB-програмування
WEB-дизайн i WEB-програмування (Розділ: HTML 5)
WEB-дизайн i WEB-програмування (Розділ: Web дизайн)
Інтернет-технології в бізнесі
Алгоритми та структури даних
Аналіз програмного забезпечення
Архітектура комп'ютера
Архітектура та проектування програмного забезпечення
Біометричні технології автентифікації в інформаційних системах
Бази даних
Бази даних міжнародних торговельно-економічних організацій
Безпека Інтернет-ресурсів
Безпека інформаційних систем
Безпека інформаційних систем і мереж
Безпека операційних систем
Безпека програмного забезпечення
Безпека систем баз даних
Безпека телекомунікаційних мереж
Економіка і організація інформаційного бізнесу
Економічна інформатика (Система управління базами даних MS Access)
Економічна інформатика (Табличний процесор Microsoft Excel)
Економічна інформатика (Текстовий процесор MS Word)
Економічна інформатика ФЕМП, ФФБС, ФРГТБ
Економічна інформатика ФМТП
Експертні системи
Електронний документообіг
Захист комп’ютерних систем і мереж
Комп’ютерні мережі
Криптографічні методи захисту інформації
Людино-машинна взаємодія
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Методи і засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
Методи і засоби передачі даних
Методи обробки відеоінформації
Моделі і структури даних
Моделі і структури даних (Тестування)
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Моделювання та аналіз програмного забезпечення (теоретична частина)
Об'єктно-орієнтоване програмування
Операційні системи
Операційна система Linux
Організація комп’ютерних мереж
Основи інженерії програмного забезпечення
Основи інженерії програмного забезпечення (Microsoft Access)
Основи інженерії програмного забезпечення (Microsoft Excel)
Основи інженерії програмного забезпечення (MS Word)
Основи інженерії програмного забезпечення (теоретична частина)
Програмування Інтернет
Програмування Інтернет (Розділ: HTML)
Програмування Інтернет (Розділ: NET Framework)
Програмування Інтернет (Розділ: PHP програмування)
Програмування Інтернет (Розділ: Python програмування)
Програмування та адміністрування інформаційної системи підприємства
Проектування мультимедійних систем
Проектування та адміністрування баз даних в економіці
Професійна практика програмної інженерії
Стандартизація та метрологія програмного забезпечення
Технології WPF-застосувань
Технології проектування інформаційних систем
Технологія Java
Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних (SQL Server)
Технологія розробки та тестування програмного забезпечення
Управління ІТ-проектами
Управління конфігурацією інформаційної системи підприємства
Управління проектами інформатизації
Функціональне та логічне програмування
Хмарні та GRID-технології