Courses 
Інструментальні засоби бізнес-аналітики
Інструментальні засоби прикладного програмування
Інформаційні системи і технології в економіці
Алгоритмізація та програмування
Дослідження операцій
Економіка та організація ринку інформаційних послуг
Міжнародна торгово-економічна інформатика
Математичні методи і моделі складних економічних систем
Математичні моделі в маркетингу та менеджменті
Математичні основи кібернетики
Моделі економічної динаміки
Моделювання економічних процесів
Офісні комп’ютерні технології
Прикладний системний аналіз
Прогнозування соціально-економічних процесівThis course requires an enrolment key
Ризикологія
Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі
Системи прийняття рішень
Стохастичні моделі в економіці
Теорія і практика наукового дослідження
Теорія систем і системний аналіз
Технології аналізу даних
Технологія розробки мобільних додатків