Под-категории
Економічна інформатика ФОАІС

Курсы 
Web дизайнИнформация
Стохастичні моделі в економіці
Математичні моделі в маркетингу та менеджменті
Теорія і практика наукових досліджень
Прикладний системний аналіз
Технологія розробки мобільних додатків
Технології аналізу даних
Теорія прийняття рішень
Системи прийняття рішень
Системи бізнес-аналітики
Системи адміністрування корпоративних мереж
Ризикологія
Програмування та алгоритмічні мови
Прогнозування соціально-економічних процесів
Офісні комп’ютерні технології
Основи програмування Спеціальність «Облік і оподаткування»
Об'єктно-орієнтоване програмування Спеціалізація «Економічна кібернетика»
Моделювання економічних процесів
Моделі економічної динаміки
Методологія і організація наукових досліджень
Методи оптимізації та дослідження операцій
Математичні методи і моделі ринкової економіки
Корпоративні інформаційні системи
Інформаційні системи і технології в управлінні
Інформаційні системи і технології в економіці
Інформаційні системи і технології ФОАІС
Інформаційні системи і технології ФТМ
Інформаційна безпека
Інтернет-технології в бізнесі
Інтелектуальний аналіз даних
Інструментальні засоби прикладного програмування Спеціалізація «Економічна кібернетика»
Захист комп’ютерних систем і мереж
Електронна комерція
Економічна кібернетика
Дослідження операцій
Web-дизайн і Web-програмування Спеціалізація «Економічна кібернетика»
Data Mining
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт
Інтеграція бізнес-процесів