Курсы 
Бухгалтерський облік (спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»)
Бухгалтерський облік (спеціальності «Туризм», «Менеджмент»)
Бухгалтерський облік (спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)
Бухгалтерський облік (спеціальність 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" та "Фінанси підприємства")
Бухгалтерський облік (спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування")
Бухгалтерський облік (спеціальність 071 "Облік і оподаткування")
Бухгалтерський облік (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»)
Бухгалтерський облік (спеціальність 075 "Маркетинг")
Підготовка до ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»)
Міжнародні стандарти обліку та звітності (спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини")
Оподаткування міжнародних корпорацій
Управлінський облік у міжнародних корпораціях
Облік і звітування міжнародних корпорацій
Фінансова звітність підприємства
Фінансовий облік
Управлінська звітність
Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів
Оцінювання та облік нематеріальних активів
Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 2
Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 1
Організація бухгалтерського обліку
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
Облікове забезпечення податкового планування
Облік на підприємствах малого бізнесу
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Наукові семінари (Теорії та системи бухгалтерського обліку)
Наукові семінари (Методологія та організація інтегрованих систем обліку та оподаткування)
Методологія і організація наукових досліджень
Консолідація фінансової звітності
Інформаційні технології управлінської звітності
Інформаційні системи та технології в оціночній діяльності
Інформаційні системи і технології в обліку
Звітність та оподаткування неприбуткових організацій
Звітність в зовнішньоекономічній діяльності
Облік і оподаткування підприємства
Звітність підприємств
Матеріали для ОС БакалаврИнформация
Облік і звітність в оподаткуванні
Парус
Управлінський облікИнформация
Бухгалтерський облік в торгівлі
Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
Бухгалтерський облік у страхових організаціях