Courses 
Фінансова звітність підприємства
Інформаційні системи і технології в обліку
Інформаційні системи та технології в оціночній діяльності
Інформаційні технології управлінської звітності
Бухгалтерський облік (спеціальність 051 "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства" та "Фінанси підприємства")Information
Бухгалтерський облік (спеціальність 071 "Облік і оподаткування")
Бухгалтерський облік (спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування")
Бухгалтерський облік (спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»)
Бухгалтерський облік (спеціальність 075 "Маркетинг")
Бухгалтерський облік (спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)
Бухгалтерський облік (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»)Information
Бухгалтерський облік (спеціальності «Туризм», «Менеджмент»)
Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік в торгівлі
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
Бухгалтерський облік у страхових організаціях
Звітність в зовнішньоекономічній діяльності
Звітність підприємств
Звітність та оподаткування неприбуткових організацій
Консолідація фінансової звітності
Міжнародні стандарти обліку та звітності (спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини")
Матеріали для ОС БакалаврInformation
Методологія і організація наукових досліджень
Наукові семінари (Методологія та організація інтегрованих систем обліку та оподаткування)
Наукові семінари (Теорії та системи бухгалтерського обліку)
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік і звітування міжнародних корпорацій
Облік і оподаткування підприємства
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Облік на підприємствах малого бізнесу
Облікове забезпечення податкового планування
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту
Оподаткування міжнародних корпорацій
Організація бухгалтерського обліку
Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 1
Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 2
Оцінювання та облік нематеріальних активів
Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів
Підготовка до ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»)
Парус
Управлінська звітність
Управлінський облікInformation
Управлінський облік у міжнародних корпораціях
Фінансовий облік