Courses 
Теорія держави і права
Інвестиційне право
Адвокатура і нотаріат
Виконавче провадження
Господарське право))Information
Господарське процесуальне право
Договірне право
Житлове право
Захист від недобросовісної конкуренції
Захист прав в Європейському суді з прав людини
Комерційне право
Конкурентне право
Консумерське право
Корпоративне право
Міжнародне економічне право
Міжнародне приватне право
Міжнародне торгове право
Міжнародний комерційний арбітраж
Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності
Медіація
Методика і тактика адвокатської діяльності
Нотаріальний процес
Основи римського цивільного права
Підприємницьке право
Порівняльне цивільне право і процес
Право Європейського Союзу
Правові засади захисту конкуренції
Правова допомога в цивільному процесі
Правове забезпечення реклами та зв’язків з громадськістю
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Сімейне право
Транснаціональне торгове право ( Lex mercatoria)
Цивільне право
Цивільне процесуальне право