Курсы 
Цивільне процесуальне право
Цивільне право
Транснаціональне торгове право ( Lex mercatoria)
Складання процесуальних документів
Сімейне право
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правові засади захисту конкуренції
Правове регулювання захисту прав споживачів
Правове регулювання альтернативних методів вирішення юридичних спорів
Правове забезпечення реклами та зв’язків з громадськістю
Правова допомога в цивільному процесі
Право Європейського Союзу
Порівняльне цивільне право і процес
Підприємницьке право
Основи римського цивільного права
Нотаріальний процес
Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності
Міжнародний комерційний арбітраж
Міжнародне торгове право
Міжнародне приватне право
Міжнародне економічне право
Методика і тактика адвокатської діяльності
Медіація
Корпоративне право
Консумерське право
Конкурентне право
Комерційне право
Інвестиційне право
Захист від недобросовісної конкуренції
Захист прав в Європейському суді з прав людини
Житлове право
Договірне право
Господарське процесуальне право
Господарське правоИнформация
Адвокатура і нотаріат
Виконавче провадження