Курсы 
Маркетинг (доц. Ткаченко Н.Б.)
Маркетингові інформаційні системи
Публічні закупівлі в міжнародній торгівлі
Маркетинг ФМТП
Бакалаврський ЕК - кафедра маркетингу
Ціноутворення в системі маркетингу
Управління лояльністю споживачів
Торговельний маркетинг
Стратегічний маркетинг
Ризики в маркетингу
Прямий маркетинг
Промисловий маркетинг
Поведінка споживачів
Маркетингові дослідження
Маркетинговий менеджмент
Маркетинговий аналіз
Маркетингова цінова політика
Маркетинг у публічному управлінні
Маркетинг послуг
Маркетинг інновацій
Корпоративний бренд-менеджмент
Бренд-стратегії
Бренд-менеджмент у торгівлі
Бренд-менеджмент
Бренд-комунікації
Product placement
Маркетингова товарна політика
Маркетинг [ ФТМ ]