ldn.knteu.kiev.ua

Установчі документи

Положення про дистанційне навчання в КНТЕУ
Положення про визнання веб-ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею


Методичні рекомендації

СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КНТЕУ
Створення тестових питань до Moodle
Методика створення дистанційного курсу в Moodle [з використанням прикладів]

Skip LoginSkip Main Menu

Новини

Picture of administrator system
Отображение текстового редактора Moodle в Opera и в Chrome
by administrator system - Wednesday, 14 September 2016, 12:35 pm
 

Отображение текстового редактора Moodle в Opera и в Chrome

Все браузеры – IE, Mozilla, Chrome, Opera и прочее, отображают .css по-разному. Обычно, пользователи разницу не обнаруживают, но для веб разработчиков это головная боль. red_moodle

И просто из-за особенностей Opera и Chrome текстовый редактор Moodle не отображается. Как бороться? Например, в Opera:

1. Переходим меню Инструменты -> Быстрые настройки -> Настройки для сайта.

2. Появится окно, содержащее шесть вкладок. Надо выбрать последнюю вкладку Сеть.

3. Изменить параметр Идентификация браузера на «Маскироваться под Internet Explorer».

4. Нажать кнопку Ок.


Course categories

Інтернет конференції 
 Інтернет конференція «Інформаційні технології у моделюванні економічних процесів» (8 жовтня 2014 року)This course allows guest users to enterSummary
Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів 
 Hot Potatoes - програма для створення тестів і інтерактивних завдань
 Програмне забезпечення для створення дистанційних курсів
 Разработка дистанционного курса в среде Macromedia Dreamweaver
 Створення дистанційних курсів за допомогою Articulate Storyline
 Создание дистанционных курсов с помощью Adobe Captivate
 Створення тестових питань до MoodleThis course allows guest users to enter
 Методика створення дистанційного курсу в Moodle [з використанням прикладів]
Науково-дослідний фінансовий інститут (НДФІ) 
 Державні та місцеві фінансиSummary
Центр підготовки до ЗНО 
 Українська мова. ЗНО
 Математика. ЗНО
 Історія України. ЗНО
 Англійська мова. ЗНО
Центр педогогічних та психологічних досліджень ( ЦППД ) 

Частина 1 
 Тест "Три компетентності"This course allows guest users to enterSummary

Частина 2 
 Ділове спілкуванняThis course allows guest users to enter
 Зміна роботиThis course allows guest users to enter
 Психологія успіхуThis course allows guest users to enter
 Тіло людиниThis course allows guest users to enter
 Тести для мозкуThis course allows guest users to enter
 Виховання дітейThis course allows guest users to enter
 Невербальне спілкуванняThis course allows guest users to enter
 Про шкоду алкоголю і палінняThis course allows guest users to enter
В допомогу студентові. Загальноосвітні курси. 
 Для абітурієнтівThis course allows guest users to enterSummary
 МатематикаThis course allows guest users to enter
 Українська моваThis course allows guest users to enter
 Електронний підручник " Біологія"This course allows guest users to enter
 Елементарний підручник фізикиThis course allows guest users to enter
 Теоретичні основи хіміїThis course allows guest users to enter
 Free Online Language LearningThis course allows guest users to enter
 Read UkrainianThis course allows guest users to enter
 Кращі освітні ресурсиThis course allows guest users to enter
Загальні курси з комп'ютерних технологій 

Частина 1. Графічні системи 
 Інтерактивний курс по Adobe Flash CS3
 Графический редактор векторной графики CorelDRAW 10
 Создание графики и анимации на Macromedia Flash 8
 Векторная графика - Adobe Illustrator
 Графический редактор Photoshop

Частина 2. Програмування 
 Программирование в среде Visual Basic 6.0
 Python програмуванняThis course allows guest users to enter
 PHP програмуванняThis course allows guest users to enter
 NET FrameworkThis course allows guest users to enter
 HTML 5This course allows guest users to enter
 SQL Server 2005This course allows guest users to enter
 Система бази даних MySQLThis course allows guest users to enter
Факультет міжнародної торгівлі та права ( ФМТП ) 

Кафедра міжнародної економіки 
 Mенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 Міжнародна економіка
 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльностіSummary
 Міжнародні перевезенняSummary
 Розміщення продуктивних силSummary
 Світовий ринок товарів та послугSummary
 Митне регулювання ЗЕДSummary

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та приватного права 
 Господарське правоSummary
 Інтелектуальна власністьSummary
 Законодавство про захист економічної конкуренціїSummary

Кафедра загальноправових дисциплін 
 Правознавство
Факультет економіки, менеджменту та психології ( ФЕМП ) 

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики 
 МакроекономікаThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Основи економічної теоріїSummary
 Мікроекономіка
 Історія економіки та економічної думки
 Політична економія
 Основи економічної теорії
 Державне та регіональне управлінняSummary

Кафедра економіки та фінансів підприємства 

Кафедра менеджменту 

Частина 1 
 Операційний менеджментSummary
 Управление персоналом [ЖУКОВСЬКА В. М., МИКОЛАЙЧУК І. П.]Summary
 МенеджментSummary
 Трансфер технологійSummary
 Стратегія підприємства
 Стратегічне управлінняSummary
 СамоменеджментSummary
 Основи менеджменту

Частина 2 
 Комерціалізація інтелектуальної власності
 Управління проектами
 Управління персоналом

Кафедра психології 

Частина 1 
 Практична психологія (Для усіх факультетів)
 Психологія праці та інженерна психологія
 Конфліктологія
 Юридична психологія
 Психологія лідерcького потенціалу
 Основи психоаналізу
 Етнопсихологія в підприємницькій діяльності
 Основи психіатрії та патопсихології

Частина 2 
 Паблік рилейшен
 Соціологія масової комунікації
 Основи наукових досліджень
 Психологія управління
 Експериментальна психологія
 Психологія реклами
 Методичні та теоретичні проблеми психології
 Психологія управління та конфлікт

Частина 3 
 Психодиагностика
 Проективні методи дослідження особистості
 Загальна психологія
 Психологія ефективного менеджера
 Психологія управління персоналом в організації
 Соціальна психологія
 Психологічне забезпечення професійної діяльності в ТЕС
Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем ( ФОАІС ) 

Кафедра обліку та оподаткування 
 Бухгалтерський облік в торгівлі
 Парус
 Бухгалтерський облік
 Управлінський облікSummary

Кафедра фінансового аудиту 

Кафедра економічної кібернетики 
 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт
 Інтеграція бізнес-процесів

Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем 
 Конструювання програмного забезпеченняThis course allows guest users to enter
 Основи програмної інженерії
 Системний аналіз
 Интерактивный курс по языку Java
 Інтерактивний курс Microsoft Visual C++
 Моделі і структури даних

Частина 1. Операційні системи 
 Операційні системи
 Windows XP для системного администрирования
 Операційна система FreeBSDThis course allows guest users to enter
 Windows 8This course allows guest users to enter
 Операційна система LinuxThis course allows guest users to enter
 Операційна система Windows 7This course allows guest users to enter

Частина 2. Інформаційні технології (основи) 
 OpenOffice - аналог Microsoft Office
 Дизайн Web сайтовSummary
 Пользователь ПК
 Система електронного документообігу «M.E.Doc IS»Summary
 Система управління базами даних MS Access
 Создание HTML документовSummary
 Табличний процесор Microsoft Excel
 Текстовий процесор MS Word
 Электронная почтаSummary

Кафедра філософських та соціальних наук 
 Історія УкраїниSummary
 Історія української культуриSummary
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу ( ФРГТБ ) 

Кафедра технології та організації ресторанного господарства 
 Харчові технології
 Основи фізіології та гігієни харчуванняSummary
 Організація готельного господарстваSummary

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу 
 Готельна справаSummary

Кафедра туризму та рекреації 
 Організації туристичних подорожей
 Теоретичні основи застосування ІТ у менеджменті туристичного бізнесуSummary
 Державний екзамен - Менеджмент ГРБSummary

Кафедра інженерно-технічних дисциплін 
 Occupation health and safety (Охорона праці)
 Охорона праці
 Інженерна графіка в середовищі AutoCad
 Прикладна механіка
 Проектування закладів ресторанного господарства
 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарстваSummary
 Устаткування закладів ресторанного господарства
Факультет торгівлі та маркетингу ( ФТМ ) 

Кафедра маркетингу та реклами 
 Дизайн в рекламі
 Маркетингова товарна політика
 Маркетинг [ Ф Т Т П ]
 Маркетинг [ ФЕМП ]

Кафедра товарознавства та митної справи 
 Товарознавство. Текстильні товари, килимові вироби, текстильна галантерея
 Естетика товарів та дизайнSummary
 Експертиза товарів. Частина I.Summary
 Основи митної справи (ФТТП, ОКР "бакалавр", 6.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі")
 Митна справа [ФТТП, ОС "магістр"]

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю 
 Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів. Основи технології харчових виробництв
 Мікробіологія
 Методи визначення фальсифікації товарів Summary
 Біохімія і фізіологія харчуванняSummary

Кафедра торговельного підприємництва та логістики 
 Торговельна логістикаSummary

Кафедра сучасних європейських мов 
 Граматика англійської мови для студентів рівня В1-В2
 Ділова іноземна мова - Англійська
Факультет фінансів та банківської справи ( ФФБС ) 

Кафедра банківської справи 
 Фінанси гроші та кредит
 Гроші та кредитSummary

Кафедра фінансів 
 ІнвестуванняSummary

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Latest News

Latest News

  • 14 Sep, 12:35
    administrator system
    Отображение текстового редактора Moodle в Opera и в Chrome more...