ldn.knteu.kiev.ua

Установчі документи

Положення про дистанційне навчання в КНТЕУ
Положення про визнання веб-ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею


Методичні рекомендації

СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КНТЕУ
Створення тестових питань до Moodle
Методика створення дистанційного курсу в Moodle [з використанням прикладів]

Пропустить ВходПропустить Основное меню

Категории курсов

Центр дистанційного навчання 

Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів 
 Учебник PowerPoint 2007Курс доступен гостю
 Hot Potatoes - програма для створення тестів і інтерактивних завданьКурс доступен гостю
 Програмне забезпечення для створення дистанційних курсів
 Разработка дистанционного курса в среде Macromedia Dreamweaver
 Створення дистанційних курсів за допомогою Articulate Storyline
 Создание дистанционных курсов с помощью Adobe Captivate
 Створення тестових питань до MoodleКурс доступен гостю
 Тестовий
 Методика створення дистанційного курсу в Moodle [з використанням прикладів]Курс доступен гостю

В допомогу студентові. Загальноосвітні курси. 
 Для абітурієнтівКурс доступен гостюКраткое описание
 МатематикаКурс доступен гостю
 Українська моваКурс доступен гостю
 Електронний підручник " Біологія"Курс доступен гостю
 Елементарний підручник фізикиКурс доступен гостю
 Теоретичні основи хіміїКурс доступен гостю
 LingQers have learnedКурс доступен гостю
 Read UkrainianКурс доступен гостю
 Кращі освітні ресурсиКурс доступен гостю

Загальні курси з комп'ютерних технологій 

Частина 1. Графічні системи 
 Інтерактивний курс по Adobe Flash CS3
 Графический редактор векторной графики CorelDRAW 10
 Создание графики и анимации на Macromedia Flash 8
 Векторная графика - Adobe Illustrator
 Графический редактор Photoshop

Частина 2. Програмування 
 Программирование в среде Visual Basic 6.0
 Python програмуванняКурс доступен гостю
 PHP програмуванняКурс доступен гостю
 NET FrameworkКурс доступен гостю
 HTML 5Курс доступен гостю

Частина 3. Бази даних 
 Система бази даних MySQLКурс доступен гостю
 SQL Server 2005 для администраторов
Науково-дослідний фінансовий інститут (НДФІ) 
 Державні та місцеві фінансиКраткое описание
Центр підготовки до ЗНО 
 Українська мова. ЗНО
 Математика. ЗНО
 Історія України. ЗНО
 Англійська мова. ЗНО
Центр педогогічних та психологічних досліджень ( ЦППД ) 

Частина 1 
 Тест "Три компетентності"Курс доступен гостюКраткое описание

Частина 2 
 Ділове спілкуванняКурс доступен гостю
 Зміна роботиКурс доступен гостю
 Психологія успіхуКурс доступен гостю
 Тіло людиниКурс доступен гостю
 Тести для мозкуКурс доступен гостю
 Виховання дітейКурс доступен гостю
 Невербальне спілкуванняКурс доступен гостю
 Про шкоду алкоголю і палінняКурс доступен гостю
Факультет міжнародної торгівлі та права ( ФМТП ) 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

Частина 1 
 Mенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 Міжнародна економіка
 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльностіКраткое описание
 Міжнародні перевезенняКраткое описание

Частина 2 

Частина 3 
 Світовий ринок товарів та послугКраткое описание
 Митне регулювання ЗЕДКраткое описание

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та приватного права 
 Господарське правоКраткое описание
 Інтелектуальна власністьКраткое описание
 Законодавство про захист економічної конкуренціїКраткое описание

Кафедра загальноправових дисциплін 
 Правознавство

Кафедра сучасних європейських мов 
 Ресторанний бізнес
Факультет економіки, менеджменту та психології ( ФЕМП ) 

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики 
 МакроекономікаКурс доступен гостюДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоКраткое описание
 Основи економічної теоріїКраткое описание
 Мікроекономіка
 Історія економіки та економічної думки
 Політична економія
 Основи економічної теорії
 Державне та регіональне управлінняКраткое описание

Кафедра економіки та фінансів підприємства 

Кафедра менеджменту 

Частина 1 
 Операційний менеджментКраткое описание
 Управление персоналом [ЖУКОВСЬКА В. М., МИКОЛАЙЧУК І. П.]Краткое описание
 МенеджментКраткое описание
 Трансфер технологійКраткое описание
 Стратегія підприємства
 Стратегічне управлінняКраткое описание
 СамоменеджментКраткое описание
 Основи менеджменту

Частина 2 
 Теорія організації
 Комерціалізація інтелектуальної власності
 Теорія організації [ФРГТБ]

Частина 3 
 Управління проектами
 Управління персоналом

Кафедра психології 

Частина 1 
 Практична психологія (Для усіх факультетів)
 Психологія праці та інженерна психологія
 Конфліктологія
 Юридична психологія
 Психологія лідерcького потенціалу
 Основи психоаналізу
 Етнопсихологія в підприємницькій діяльності
 Основи психіатрії та патопсихології

Частина 2 
 Паблік рилейшен
 Соціологія масової комунікації
 Основи наукових досліджень
 Психологія управління
 Експериментальна психологія
 Психологія реклами
 Методичні та теоретичні проблеми психології
 Психологія управління та конфлікт

Частина 3 
 Психодиагностика
 Проективні методи дослідження особистості
 Загальна психологія
 Психологія ефективного менеджера
 Психологія управління персоналом в організації
 Соціальна психологія
 Психологічне забезпечення професійної діяльності в ТЕС
Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем ( ФОАІС ) 

Конференції ФОАІС 
 Студентська наукова конференція "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ У ХХІ СТОЛІТТІ"Курс доступен гостюКраткое описание
 Інтернет конференція «Інформаційні технології у моделюванні економічних процесів» (8 жовтня 2014 року)Курс доступен гостюКраткое описание

Кафедра обліку та оподаткування 
 Звітність підприємств
 Матеріали для ОС БакалаврКраткое описание
 Облік і звітність в оподаткуванні
 Бухгалтерський облік в торгівлі
 Парус
 Бухгалтерський облік
 Управлінський облікКраткое описание

Кафедра фінансового аудиту 
 Інформаційні системи і технології фінансового контролю

Кафедра економічної кібернетики 
 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт
 Інтеграція бізнес-процесів

Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем 
 Конструювання програмного забезпеченняКурс доступен гостю
 Основи програмної інженерії
 Системний аналіз
 Интерактивный курс по языку Java
 Інтерактивний курс Microsoft Visual C++
 Моделі і структури даних

Частина 1. Операційні системи 
 Операційні системи
 Windows XP для системного администрирования
 Операційна система FreeBSDКурс доступен гостю
 Windows 8Курс доступен гостю
 Операційна система LinuxКурс доступен гостю
 Операційна система Windows 7Курс доступен гостю

Частина 2. Інформаційні технології (основи) 
 OpenOffice - аналог Microsoft Office
 Дизайн Web сайтовКраткое описание
 Пользователь ПК
 Система електронного документообігу «M.E.Doc IS»Краткое описание
 Система управління базами даних MS Access
 Создание HTML документовКраткое описание
 Табличний процесор Microsoft Excel
 Текстовий процесор MS Word
 Электронная почтаКраткое описание

Кафедра філософських та соціальних наук 
 Історія УкраїниКраткое описание
 Історія української культуриКраткое описание
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу ( ФРГТБ ) 

Кафедра технології та організації ресторанного господарства 
 Харчові технології
 Основи фізіології та гігієни харчуванняКраткое описание
 Організація готельного господарстваКраткое описание

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу 
 Готельна справаКраткое описание
 Теоретичні основи застосування ІТ у менеджменті туристичного бізнесуКраткое описание

Кафедра туризму та рекреації 
 Організації туристичних подорожей

Кафедра інженерно-технічних дисциплін 
 Occupation health and safety (Охорона праці)
 Охорона праці
 Інженерна графіка в середовищі AutoCad
 Прикладна механіка
 Проектування закладів ресторанного господарства
 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарстваКраткое описание
 Устаткування закладів ресторанного господарства
Факультет торгівлі та маркетингу ( ФТМ ) 

Кафедра маркетингу та реклами 
 Творча олімпіада з дисципліни "Дизайн в рекламі"
 Маркетингова товарна політика
 Публічні закупівлі
 Маркетинг [ Ф Т Т П ]
 Маркетинг [ ФЕМП ]

Кафедра товарознавства та митної справи 
 Ювелірні вироби та годинники
 Товарознавство. Текстильні товари, килимові вироби, текстильна галантерея
 Естетика товарів та дизайнДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоКраткое описание
 Експертиза товарів. Частина I.Краткое описание
 Основи митної справи (ФТТП, ОКР "бакалавр", 6.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі")
 Митна справа [ФТТП, ОС "магістр"]

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю 
 Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів. Основи технології харчових виробництв
 Мікробіологія
 Методи визначення фальсифікації товарів Краткое описание
 Біохімія і фізіологія харчуванняКраткое описание

Кафедра торговельного підприємництва та логістики 
 Торговельна логістикаКраткое описание

Кафедра іноземної філології та перекладу 
 Граматика англійської мови для студентів рівня В1-В2
 Ділова іноземна мова - Англійська
 Практика перекладу з першої іноземної мови
Факультет фінансів та банківської справи ( ФФБС ) 

Кафедра банківської справи 
 Фінанси гроші та кредит
 Гроші та кредитКраткое описание

Кафедра фінансів 
 ІнвестуванняКраткое описание

Кафедра вищої та прикладної математики 
 Вища та прикладна математика

Пропустить Наступающие события

Наступающие события

Не имеется никаких наступающих событий
Пропустить Новостной форум

Новостной форум

 • 16 авг 10:25
  Зав. ЛДН КНТЕУ Роганов Володимир Петрович
  Отображение текстового редактора Moodle в Avant еще...
 • 8 июл 08:40
  administrator system
  Для студентів еще...
 • 5 июн 16:57
  administrator system
  Что такое LearningApps.org? еще...
Пропустить Поиск по форумам

Поиск по форумам


Расширенный поискПомощь для Расширенный поиск (новое окно)